Soldattorpet Blomstermålen

På torpet bodde soldaterna för Åsjögle och Hyggelsbo rote. Den siste soldaten Adolf Fredrik Ekelund, antogs, och hans lön var då två riksdaler per år. Stället  blev öde 1900. Vid laga skiftet under 1850 och 1860-talet delades torpet upp i två delar gårdar, mellan vilka bilvägen är en gräns. Den uppodlade marken genomgick 2002-03 med EU-stöd en restaurering i form av skogsavverkning, risröjning och stängsling

Blomstermålen soldattorp. Man kan skönja vägen till Åsjögle i bakgrunden av bilden.
Ett stycke stenigt Småland vid Blomstermålen