I smedjan kunde bonden själv utföra sitt smidesarbete.
I byns smedja fanns däremot ofta en smed, som på hel- eller deltid bistod trakten med allt från järnportar och gångjärn till hästskor och dörrlås.

 

Smedjan vid Snöversmåla