Alla 3 delarna av Krokshultsbygden under 1900-talet är nu klara.
Vill du köpa ett exemplar så hör av dig till Sture Karlsson på telefon 0491-70117 sture.karlsson1940@telia.com

eller Siv Alge 0491-70504 siv.alge@telia.com

sätt samtidigt in 100 kronor på postgironummer: 4442936-3, så skickar vi ditt exemplar på posten. Ange "Häfte" när du sätter in pengarna.

Du kan också använda formuläret ovan.