Alla 3 delarna av Krokshultsbygden under 1900-talet är nu klara..Tyvärr finns  bara några ex av nummer 1 och 3 kvar.