Styrelsen för 2017 ser ut så här.

Byalagets styrelse:

Ordförande: Siv Alge. 0491-70504
Vice ordförande:Else-Marie Thunberg 0491-72000

Kassör: Karl-Johan Höckerdal, 0491-720 02
Sekreterare: Eva Larsson 0491-72039

Ledamot: Henrik Höckerdal 070-2522610

Ledamot: Ingvor Hagman 0491-72005
Ledamot: Lars Svensson 0491- 72065