Vill du bli medlem så sätter du  in din medlemsavgift på
bankgiro 5232-7533

Årsmötet 2016 fastställde medlemsavgiften för 2017 och är så här:

Familj: 200 kronor (alla som är skrivna på samma adress)
Vuxna: 100 kronor/medlem
Det är viktigt att ange alla familjemedlemmar så vi får in alla i vårt medlemsregister
Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer på inbetalningskortet.

Som medlem i Kroxhultsbygdens byalag får du två gånger per år, vår och höst, ett informationsblad om vad som händer i bygden. Där finns också plats för styrelsen att berätta om sitt arbete.