.                              

Kroxhultsbygdens byalag är politiskt obundet och har till ändamål att verka för samhörighet och gemenskap i bygden. Byalaget skall också genom olika aktiviteter skapa intresse för bygdens historia och kultur samt tillvarataga sina medlemmars intresse för bygdens framtida utveckling.
Med början 1997
Den fjärde april 1997 startade Krokshults byalag. Den nybildade föreningens verksamhet resulterade i att anslagstavlor sattes upp i byn, att badplatsen underhölls, att skogsbilvägarna skyltades med namn, att studiecirkel ordnades och bidrag lämnades till förbättring av missionshusets kök. Föreningen skaffade sig snart en egen logga och en egen hemsida på webben.
Nytt namn
Den tredje mars år 2000 bytte föreningen namn till Kroxhultsbygdens byalag, och både det gamla och nya namnet har föreningen sin historiskt motiverade stavning med x istället för ks.